จริงหรือไม่? ยิ่งถอนผมหงอก จะทำให้มีผมหงอกเพิ่มมากขึ้น

เมื่อคนเราอายุมาก ขึ้นผมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาว การถอนผมหงอกที่ขึ้นมาในช่วงแรกๆทิ้งไปอาจดูเหมือนเป็น

Continue reading