วิธีต่อรองกับ “คนที่ไม่น่าไว้ใจ”

Posted by
 คุณอาจกล่าวว่า ในทฤษฎี การสร้างความสัมพันธ์แบบไว้วางใจให้เกิดขึ้นเป็นความคิดที่วิเศษ แต่ถ้าคุณไว้ใจทุกคนที่คุณเจรจาต่อรองด้วยแล้ว จะทำให้คนบางคนฉวยโอกาสจากคุณหรือไม่ ถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่หากินด้วยการมุ่งไปที่จุดหมายระยะสั้นแทนที่จะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาว แต่ก็จัดว่าเป็นคนส่วนน้อย ถ้าคุณคิดว่าคนที่คุณจะเจรจาหรือต่อรองด้วยจะฉกฉวยผลประโยชน์จากคุณ เราขอสนับสนุนให้คุณหาทางออกด้วยการหาคู่เจรจาใหม่ แทนที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่ไม่น่าคบนั้น

แต่ถ้าคุณไม่มีทางเลือก เกราะป้องกัน 5ข้อ ต่อไปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ
1.ต้องแน่ใจว่าข้อตกลงทุกข้อเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ สิ่งสำคัญคือคุณต้องทบทวนข้อตกลงต่างๆ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้เสนอราคาที่คุณเลือกได้ การซื้อในปริมาณมาก เป็นต้น
2.ต้องแน่ใจว่าข้อตกลงทุกข้อมีกำหนดเวลาแน่นอน การติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไร ถ้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว จะได้รับสินค้าหรือจะเริ่มต้นให้บริการได้เมื่อไร
3.กำหนดค่าปรับสำหรับการไม่ทำตามข้อตกลงเข้าไปในสัญญา จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าไม่ได้รับสินค้าตามวันที่กำหนดได้ สัญญาจะเป็นโมฆะหรือเปล่า ผู้จัดส่งสินค้าจะหักเงิน 500 เหรียญออกจากราคาสินค้าเพื่อเป็นค่าปรับหรือไม่
4.กำหนดสิ่งตอบแทนสำหรับผลงานที่ดีเพิ่มเข้าไปในสัญญา ถ้าทุกสิ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผู้ซื้อจะออกหนังสือรับรองผลงานที่ดีให้กับผู้ขายไว้ใช่อ้างอิงหรือไม่
5.ตกลงกันต่อหน้าบุคคลที่สามซึ่งเป็นกลาง เพื่อแก้ปัญญาความขัดแย้งใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น แทนที่จะฟ้องร้องกัน ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยที่จะให้มีการประณีประนอมหรือชี้ขาดโดยบุคคลที่สามเพื่อแก้ปัญหาหรือไม่จำไว้ว่า ประโยชน์ของความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากความไว้วางใจนั้นมีค่าเกินกว่าจะมีสิ่งใดมาทดแทนได้ และโอกาสที่คุณจะสร้างความสัมพันธ์แบบนี้ก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนัก ซึ่งคุณอาจจะต้องผิดหวังถ้าไม่ไขว่คว้าเอาไว้ เพราะคุณสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบที่ดีร่วมกันทั้งสองฝ่ายที่ยั่งยืนได้จากความไว้ใจซึ่งกันและกัน