จริงหรือเรื่องโกหกกันแน่? ถ้าอยู่นั้นแสดงว่าร่างกายกำลังขาดน้ำ

Posted by

จริงหรือเรื่องโกหกกันแน่? ถ้าอยู่นั้นแสดงว่าร่างกายกำลังขาดน้ำ
เราไม่คบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใดใดที่อ้างว่าถ้าคนหิวน้ำแสดงว่าร่างกายกำลังขาดน้ำทางนี้ร่างกายของคุณนั้นอ่อนไหวต่อปริมาณของที่ต้องการอย่างน่าทึ่งร่างกายหลั่งฮอร์โมนวาโซเพรสซิน ออกมาเมื่อต้องการรักษาระดับน้ำในร่างกายเอาไว้หรือเปล่ากันไม่ให้ตับขับน้ำออกมาเมล็ดตามมาคือเกิดการควบคุมความสมดุลย์ของระดับน้ำในร่างกายโดยทันทีทำให้ปริมาณน้ำและความถี่ของการขับปัสสาวะของคนเปลี่ยนแปลงไปร่างกายของคุณจะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของเหลวที่คุณต้องการปริมาณฮอร์โมนวาโซเพลสซีนที่หลั่งออกมาและจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกหิวนั้น
ดังนั้นร่างกายที่แข็งแรงจะตอบสนองความต้องการของเร็วอย่างรวดเร็วและแม่นยำคุณจึงรู้สึกหิวน้ำขึ้นมาโดยที่ร่างกายยังไม่ขาดน้ำนี้จึงเป็นเพียงความเชื่อผิดผิดเท่านั้น