จริงหรือเรื่องโกหกกันแน่? ถ้าอยู่นั้นแสดงว่าร่างกายกำลังขาดน้ำ

จริงหรือเรื่องโกหกกันแน่? ถ้าอยู่นั้นแสดงว่าร่างกายกำลังขาดน้ำ เราไม่คบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใดใดที่

Continue reading

จริงหรือไม่? ยิ่งถอนผมหงอก จะทำให้มีผมหงอกเพิ่มมากขึ้น

เมื่อคนเราอายุมาก ขึ้นผมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาว การถอนผมหงอกที่ขึ้นมาในช่วงแรกๆทิ้งไปอาจดูเหมือนเป็น

Continue reading